2. Mar 2024
Liigitamata

Tallinna MV RO juhend

TALLINNA MEISTRIVÕISTLUSED ÖISES ORIENTEERUMISJOOKSUS

JUHEND

AEG JA KOHT: 18.04.2007 Keila-Joa (Harjumaa), Joaveski Baar. Tähistus võistluskeskusesse Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna teelt Keila-Joalt.

AJAKAVA: Stardi algus 21:30

VANUSEKLASSID JA OSAVÕTUMAKSUD:

Võistlusklassid

Stardimaksud

HD14/16

25

HD21

60

H35

60

D40

40

H40

60

H45

60

H55

40

 


 

KAART: Keila-Joa, seis Aprill 2007; >A4; h:2.5m; mõõtkava: 1:10 000, kilekotis.

MAASTIK: Eelmine kaart: 0010, esmakaardistust 20% Valdavalt männimetsane, tiheda teedevõrguga ja kõrge keskmiselt liigestatud reljeefiga. Värskelt kaarditatud alal reljeef madalam. Kõrguste vahe läbi maastiku 30m

OHUKOHAD: Maantee ületamine!!Järsud Keila jõe kaldad.

MÄRKESÜSTEEM: SPORTident.

KODULEHT: http://www.lsf.ee/

REGISTREERIMINE: Registreerimine kuni 15.04.2007 Hiljem enam registreerida ei saa. Registreerida saab kas interneti võistluskeskuses või e-maili aadressil: \n peep@lsf.ee This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it .
Registreerimisel teatada võistleja nimi, võistlusklass, EOL-kood, SPORTident number, viimase puudumisel SPORTident pulga rendisoov. SPORTident pulga rent 20.- krooni, pulga kaotamisel tuleb tasuda 450.-
Registreerimisega samaaegselt tasuda stardimaks ja vajadusel SPORTident pulga rent SK LSF Pronoking Team arveldusarvele 4278603029601 Eesti Krediidipangas.

STARDIJÄRJEKORD: Stardiintervall on 2 minutit. HD21 klassis loositakse 2006 öise suundorienteerumise EMV 10 paremat ja 2006 öise suundorienteerumise Tallinna MV 5 paremat tahapoole ülejäänud võistlejaist.

AUHINNAD: Kõikide võistlusklasside võitjaile on Tallinna linna poolt meene, kolme paremat autasustatakse Tallinna MV medalitega ja diplomitega.